חומרי הבניין מתאפיינים בכך שהינם בעלי משקל כבד ולכן נדרשת הובלה במשאית בעלת מנוף.
מחיר ההובלה מחושב לפי כמות הפריטים במשלוח ונקבע לפי החישוב הבא (לפני מע"מ):
125 ש"ח + 20 ש"ח לכל מקום על המשאית
מקום על המשאית מוגדר עבור כל משטח, בלה (שק גדול), צרור מוטות ברזל וכל פריט הדורש הנפה באמצעות מנוף.
לדוגמא:
חיוב ההובלה עבור משלוח המכיל 30 שקי מלט, 2 בלות חול ו-1 בלה חצץ, יהיה 205 ש"ח (לפני מע"מ) לפי החישוב:
125 + (20 X 4) = 205
מחיר מינימום של הובלת מנוף 205 ש"ח.
ההובלה תבוצע באמצעות משאית בעלת כושר העמסה כולל של כ- 7 טון נטו ומנוף עם זרוע של כ- 8 מטר. משאית זו עומדת בדרישות עבור רובן המכריע של הובלות חומרי הבניין. במקרים מיוחדים, בהם המשלוח כבד יותר או שנדרשת הנפה למרחק או גובה חריגים, תחושב ההובלה לפי הדרישות. מחיר ההובלה הנו עבור רדיוס הובלה למרחק מרבי של כ- 25 ק"מ ממרכז ההעמסה של חומרי הבניין בהוד השרון. הובלות למרחק החורג מגבולות רדיוס הובלות זה יחויבו בהתאם ליעד המבוקש.
חשוב לציין: חיוב ההובלה נעשה באמצעות קבלני הובלות וללא פער תיווך.

Yundai.jpg
משלוח של פריטים בעלי משקל כולל שאינו עולה על 2טון ואשר אינם דורשים פריקה או הנפה באמצעות מנוף, יסופקו בהובלת טנדר אשר תחויב בסך של 125 ש"ח (לפני מע"מ).
מחיר ההובלה הנו עבור רדיוס הובלה למרחק מרבי של כ- 25 ק"מ מהוד השרון.
הובלות למרחק החורג מגבולות רדיוס הובלות זה יחויבו בהתאם ליעד המבוקש.